Ik wist niet dat het bestond…

Zelfliefde… Ik had er weinig van…wist zelfs niet dat het bestond. Met als gevolgfrustratiesirritatiesgevoel van ‘is dit het nu?’ Tot ik me realiseerdedat al dat wegcijferendat al dat aanpasseneen gebrek aan zelfliefde was. Na het besef komt de toepassing,verandering willen brengen. In de kleine dingen:regelmatig een bloempje in huistoch stilstaan bij mijn verjaardagde dag beginnen […]

Ik wist niet dat het bestond… Meer lezen »